Receta para elaborar el conxuro da Queimada.

Elabora el tradicional conxuro da queimada y disfruta de uno de los rituales más antiguos de Galicia. Ideal para celebrar tu boda o cualquier tipo de fiesta.


Escapadas en hoteles spa de Galicia

Receita da queimada

Ingredientes:

Oruxo, Cortiza de limón, Azucre, Graos de Café.

 

Materiais:

Recipiente, cucharón e taciñas de barro.

 

Preparación:

1- Mesturar o augardente de oruxo, o azucre, a cortiza de limón e os grans de café no recipiente de barro. Opcionalmente poderíanselle engadir pedazos de mazá ou otras froitas.

 

2- Coller un pouco de augardente de oruxo nun cazo de barro e engadir azucre seco. Prender lume ao contido do cazo e esperar a que se forme o caramelo, que verteremos sobre o resto do oruxo para comenzar a queimalo.

 

3- Remover continuamente e levantar o cazo en chamas ata que estas se volvan azuis, mentres se recita o "Conxuro da Queimada".

 

4- Servir en taciñas de barro e beber quente.


Receta de la queimada gallega

Ingredientes:

Orujo, Corteza de limón, Azúcar, Granos de Café

 

Materiales:

Recipiente, cucharón y tacitas de barro

 

Preparación:

 

1- Mezclar el orujo, el azúcar, la corteza de limón y los granos de café en el recipiente de barro. Opcionalmente se le podrían añadir trozos de manzana u otras frutas.

 

2- Coger un poco de Orujo en un cazo de barro y añadir azúcar seco. Prender fuego al contenido del czo y esperar a que se forme el caramelo, que verteremos sobre el resto del orujo para comenzar a quemarlo.

 

3- Remover continuamente y levantar el cazo en llamas hasta que éstas se vuelvan azuladas, mientras se recita el "Conxuro de la Queimada" (Conjuro de la Queimada).

 

4- Servir en tacitas de barro y beber caliente.


Recipe of the queimada

Ingredients:

Orujo (Liquor from Galicia), lemon rind, Sugar, Coffee Beans

 

Materials:

Recipient, ladle and cups of mud

 

Preparation:

1 - Mix the Orujo, sugar, lemon peel and coffee beans in the clay pot. Optionally you could add chunks of apple or other fruit.

 

2 - Take a bit of orujo in a clay pot and add dry sugar. Setting fire to the contents of the saucepan and wait until the caramel is formed, than see the rest of the orujo to begin to burn.

 

3 - Stir continuously and raise the pot on fire until they become blue, while reciting the "Spell of the Queimada”.

 

4 - Serve in cups and drink hot.


¿Quieres contratar una queimada? Consulta nuestra sección conxuro da queimada.

Comparte esta oferta: